Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Anja N Abusland -SP
Stortingsrepresentant Anja N Abusland -SP
Parti: SP

Innlegg:
Statsbudsjettet for Agder!💪\n🍀nye tjenestesteder i politet i åseral og Kvinesdal \n🍀 46,2 millioner kroner til regionale utvikling i fylkeskommunen\n🍀5 mill til områdesatsning i Kristiansand \n🍀 4 mill fullriggeren Sørlandet \n🍀3,5 mill vest Agder museet havneanlegg \n🍀 10 nye studieplasser på UiA på IKT \n🍀 20 nye studieplasser medisinutdanning campus sør \n🍀 videreføre tilskuddet til kystrekeflåten med 22,3 millioner kroner. \n🍀 10 millioner kroner i tilskudd for å styrke kompetansemiljø for havvind.\n🍀 Regjeringen setter av penger til å videreføre arbeidet på veistrekningen E39 Kristiansand vest–Lyngdal vest og E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen \n🍀 andre utbedringstiltak på rv. 41/rv. 45 Timenes–Kjevik. rv. 9 Byklestøylene–Hoslemo\n🍀 105 millioner kroner i belønningsmidler til Kristiansand i 2024. Og 87 millioner kroner i belønningsmidler som utbetales dersom det blir inngått en byvekstavtale.\n🍀 infrastruktur jernbane, totalfornying av kontaktledning mellom Neslandsvatn og Kristiansand\n🍀 nominell vekst i dei frie inntektene på 4,5 prosent i Agder kommunene\n🍀 nominell vekst i dei frie inntektene på 6,2 prosent i fylkeskommunen

Postet:
2023-10-06 09:56:24