Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Regjeringen kom med statsbudsjettet i dag, og som fryktet så var det mye feilslåtte prioriteringer. Regjeringen bruker 100 milliarder mer oljepenger i år enn i fjor, allikevel har de ikke senket noen skatter eller avgifter for å hjelpe folk, det er bare trist. Pengene går istedenfor til subsidiering, sløseprosjekter, storstilt bistand, kultur og mer. \n\nI går holdt jeg innlegg i Trontaledebatten, og det jeg sa og fryktet, står seg like godt i dag.\n\nLegger derfor ved innlegget jeg holdt i går i Trontalen:\n\nPresident \nVi er nå halvveis i stortingsperioden og har bak oss to år med Støre regjeringens-venstreside politikk.\nResultatet er trange tider for folk flest og mye av næringslivet. FrP og Høyre regjeringen kuttet skattene og avgiftene med 30 milliarder over to stortingsperioder, mens Støre regjeringen har økt de med 55 milliarder på 2 år. Dette merkes, spesielt når vi kom fra rett fra en pandemi, og gikk direkte til energi- og strømpriskrise og fremdeles er i en situasjon med altfor høy prisstigning og høye renter. \n\nVi ser dessverre en stor økning i inkassosaker og leser om flere og flere som ikke lengre får endene til å møtes og blir avhengig av hjelp fra organisasjoner for å ha råd til mat og boutgifter. \nSamtidig ser vi en inaktiv regjering og en statskasse som svulmer. Det er bra med sterke statsfinanser, men ikke når mye stammer fra årelating av Norges befolkning og næringsliv for å fylle i statens pengebinge. \n\nSkatter og avgifter økes i god sosialistisk ånd, og frykten er at morgendagens statsbudsjett kommer med enda mer skatte- og avgiftsøkninger. Noe som er det siste folk flest trenger i dagens situasjon. \n\nDet de trenger er reduserte skatter og avgifter slik at man får beholde mer av egne penger selv, framfor å betale det inn til statskassen. Som igjen i retur kaster de bort på altfor mange sløseprosjekter. Hvorav flere av de, som elektrifisering av norsk sokkel og melkøya ikke bare vil koste milliarder for staten, men også bruke all ledig kraft og gi ytterligere økte strømpriser for norske strømkunder. \n\nNorsk fornybar kraft som i all tid har vært et norsk konkuransefortrinn og et gode for befolkningen, er ikke det lengre.\nSpesielt ikke i prisregion NO2, som dekker fra Sør i Hordaland og helt til øst i Vestfold. Befolkningen og næringslivet opplever her strømpriser som er vedvarende mye høyere enn historisk normalt, og mange ganger høyere enn prisene i øst- og vest. Dette ødelegger konkurransekraften til Sør-Norsk næringsliv, og må tas tak i!\n\nFrP har flere ganger tidligere fremmet forslag om å begrense og regulere krafteksporten, da vi har stor prissmitte fra Europa, særskilt i Sør Norsk prisregion. \nDette vil ikke gå over av seg selv med det første og fordrer politisk handlekraft. \nRegjeringen kan ikke sitte stille og se på at næringslivet i Sør Norge behandles helt ulikt resten av landet, med de negative konsekvenser det vil få. Her er både jeg og alt av Sør-Norsk næringsliv utålmodige, og vi kommer ikke til å gi oss før løsninger er på plass!\n\nMed den lovnaden tar jeg fatt på et helt annet, men også meget meget viktig tema. Økt kriminalitet, økt grov vold, ungdomskriminalitet, råere ungdomsmiljø, barnevern, innvandring og integrering. Disse temaene henger sammen, selv om venstresiden, media og en altfor politisert politiledelse har gjort sitt beste fpr å undertrykke disse sammenhengene. \n\nMens fornuftige folk allerede så på Sverige som et skrekkens eksempel hva gjelder innvandring og integreringspolitikk i 2015, så uttrykte SV at Sverige var et lys i Europa. Det lyset må være brannbomber, bilbranner og flammen fra pistolmunning, for Sverige er ute å kjøre.\nDa må vi ta lærdom, og ikke gå i samme fellen som de gikk i, og som altfor mange partier og «eksperter» tar til orde for. \n\nJeg hørte nylig en debatt hvor det ble påstått at innvandring ikke hadde noe med kriminalitet å gjøre, før man i neste setning sa at Norge har mindre problemer enn Sverige pga en bedre bosettingspolitikk. Selvmotsigelsen er så åpenbar at en blir rent imponert over at de som uttrykker slikt ikke ser det selv. \n\nMen det er problemet. Logikk, fakta og forholdstall er ikke en del av debatten, det er følelser, påstander om høy moral og det å være god som er førende.\n\nFakta er at verdens befolkning øker med 8000 mennesker i timen. 400 personer alene disse 3 minuttene jeg snakker, og 200 000 om dagen, de fleste i fattigere land. Da hjelper det lite eller ingenting å ta x antall tusen til Norge fra fjerne strøk, men det har store konsekvenser for Norge. Det som hjelper, det som er moralsk riktig er å hjelpe i nærområdene, bidra i flyktningenleire hvor vi kan hjelpe millioner for samme sum som et fåtall i Norge og i nærheten av konfliktområder, slik vi nå gjør med Ukraina som er i vårt nærområde. \n\nOgså på innvandrings og integreringsfeltet behøves fakta og fornuft, først da blir politikken bærekraftig. Noe som er på høy tid!

Postet:
2023-10-06 15:34:18

Delt innhold:
Regjeringen kom med statsbudsjettet i dag, og som fryktet så var det mye feilslåtte prioriteringer. Regjeringen bruker 100 milliarder mer oljepenger i år enn i fjor, allikevel har de ikke senket noen skatter eller avgifter for å hjelpe folk, det er bare trist. Pengene går istedenfor til subsidiering, sløseprosjekter, storstilt bistand, kultur og mer. \n\nI går holdt jeg innlegg i Trontaledebatten, og det jeg sa og fryktet, står seg like godt i dag.\n\nLegger derfor ved innlegget jeg holdt i går i Trontalen:\n\nPresident \nVi er nå halvveis i stortingsperioden og har bak oss to år med Støre regjeringens-venstreside politikk.\nResultatet er trange tider for folk flest og mye av næringslivet. FrP og Høyre regjeringen kuttet skattene og avgiftene med 30 milliarder over to stortingsperioder, mens Støre regjeringen har økt de med 55 milliarder på 2 år. Dette merkes, spesielt når vi kom fra rett fra en pandemi, og gikk direkte til energi- og strømpriskrise og fremdeles er i en situasjon med altfor høy prisstigning og høye renter. \n\nVi ser dessverre en stor økning i inkassosaker og leser om flere og flere som ikke lengre får endene til å møtes og blir avhengig av hjelp fra organisasjoner for å ha råd til mat og boutgifter. \nSamtidig ser vi en inaktiv regjering og en statskasse som svulmer. Det er bra med sterke statsfinanser, men ikke når mye stammer fra årelating av Norges befolkning og næringsliv for å fylle i statens pengebinge. \n\nSkatter og avgifter økes i god sosialistisk ånd, og frykten er at morgendagens statsbudsjett kommer med enda mer skatte- og avgiftsøkninger. Noe som er det siste folk flest trenger i dagens situasjon. \n\nDet de trenger er reduserte skatter og avgifter slik at man får beholde mer av egne penger selv, framfor å betale det inn til statskassen. Som igjen i retur kaster de bort på altfor mange sløseprosjekter. Hvorav flere av de, som elektrifisering av norsk sokkel og melkøya ikke bare vil koste milliarder for staten, men også bruke all ledig kraft og gi ytterligere økte strømpriser for norske strømkunder. \n\nNorsk fornybar kraft som i all tid har vært et norsk konkuransefortrinn og et gode for befolkningen, er ikke det lengre.\nSpesielt ikke i prisregion NO2, som dekker fra Sør i Hordaland og helt til øst i Vestfold. Befolkningen og næringslivet opplever her strømpriser som er vedvarende mye høyere enn historisk normalt, og mange ganger høyere enn prisene i øst- og vest. Dette ødelegger konkurransekraften til Sør-Norsk næringsliv, og må tas tak i!\n\nFrP har flere ganger tidligere fremmet forslag om å begrense og regulere krafteksporten, da vi har stor prissmitte fra Europa, særskilt i Sør Norsk prisregion. \nDette vil ikke gå over av seg selv med det første og fordrer politisk handlekraft. \nRegjeringen kan ikke sitte stille og se på at næringslivet i Sør Norge behandles helt ulikt resten av landet, med de negative konsekvenser det vil få. Her er både jeg og alt av Sør-Norsk næringsliv utålmodige, og vi kommer ikke til å gi oss før løsninger er på plass!\n\nMed den lovnaden tar jeg fatt på et helt annet, men også meget meget viktig tema. Økt kriminalitet, økt grov vold, ungdomskriminalitet, råere ungdomsmiljø, barnevern, innvandring og integrering. Disse temaene henger sammen, selv om venstresiden, media og en altfor politisert politiledelse har gjort sitt beste fpr å undertrykke disse sammenhengene. \n\nMens fornuftige folk allerede så på Sverige som et skrekkens eksempel hva gjelder innvandring og integreringspolitikk i 2015, så uttrykte SV at Sverige var et lys i Europa. Det lyset må være brannbomber, bilbranner og flammen fra pistolmunning, for Sverige er ute å kjøre.\nDa må vi ta lærdom, og ikke gå i samme fellen som de gikk i, og som altfor mange partier og «eksperter» tar til orde for. \n\nJeg hørte nylig en debatt hvor det ble påstått at innvandring ikke hadde noe med kriminalitet å gjøre, før man i neste setning sa at Norge har mindre problemer enn Sverige pga en bedre bosettingspolitikk. Selvmotsigelsen er så åpenbar at en blir rent imponert over at de som uttrykker slikt ikke ser det selv. \n\nMen det er problemet. Logikk, fakta og forholdstall er ikke en del av debatten, det er følelser, påstander om høy moral og det å være god som er førende.\n\nFakta er at verdens befolkning øker med 8000 mennesker i timen. 400 personer alene disse 3 minuttene jeg snakker, og 200 000 om dagen, de fleste i fattigere land. Da hjelper det lite eller ingenting å ta x antall tusen til Norge fra fjerne strøk, men det har store konsekvenser for Norge. Det som hjelper, det som er moralsk riktig er å hjelpe i nærområdene, bidra i flyktningenleire hvor vi kan hjelpe millioner for samme sum som et fåtall i Norge og i nærheten av konfliktområder, slik vi nå gjør med Ukraina som er i vårt nærområde. \n\nOgså på innvandrings og integreringsfeltet behøves fakta og fornuft, først da blir politikken bærekraftig. Noe som er på høy tid!