Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
De aller fleste har en fortelling om en lærer som har betydd mye for dem. Enten det var en lærer som hadde troen på at du kunne klare oppgaven, når du selv manglet den. Eller en lærer som pushet deg til å gjøre mer og motiverte deg på dager det var tungt og vanskelig. I dag er verdens lærerdag og en viktig dag å hylle lærerne som hver dag går på jobb for våre barn 💙\n\nJeg hadde mange gode lærere da jeg gikk på skolen. En av mine favorittlærere, Reidar Steffensen, var engasjert i både faget og oss elever som var i ferd med å bli ungdommer. Han brukte egne erfaringer og historier for å nå frem til oss, og han ga seg aldri, selv om vi var ufokuserte eller brukte lang tid på å forstå. Han lærte oss om de store sammenhengene, men også regler om byene fra Lillesand til Grimstad (Lille, grimme arne trenger ris – Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Risør).\n\nLærere er rett og slett den viktigste faktoren for en god skole og elevers mestring og læringsglede. Lærere gjør en enormt viktig jobb, ikke bare for den enkelte elev de hilser velkommen hver morgen, men også viktig for samfunnet. Lærere skaper gode faglige og sosiale læringsarenaer for barn.\n\nEt av Høyres viktigste løfter denne valgkampen var flere kvalifiserte lærere i norske klasserom. Vi vet at en god lærer er det viktigste for å gi alle barn og unge en god utdanning. Derfor må vi både stille krav om lærerutdanning samtidig som vi gir gode muligheter til videreutdanning og faglig fordypning, og karriereveier for lærerne i klasserommet.\n\nHøyre i regjering løftet statusen og forventningene til læreryrket, det ble nesten 5000 flere lærerårsverk og færre elever per lærer. Dette var viktige satsinger som har gjort norsk skole bedre, og bidro til at rekordmange elever nå fullfører videregående opplæring. \n\nTusen takk til alle lærere for jobben dere gjør. Høyre lover å fortsette å satse på dere. Jeg vil benytte anledningen til å takke hver og en av dere som mandag til fredag står i klasserommet og underviser fremtidens fagarbeidere, lærere, psykologer, leger, eller som Reidar, Norges fremtidige finansminister. Lite visste han!\n\nGratulerer med dagen til alle lærere. Dere gir våre barn og unge mestring, motivasjon og læringsglede!

Postet:
2023-10-05 09:22:34

Delt innhold:
De aller fleste har en fortelling om en lærer som har betydd mye for dem. Enten det var en lærer som hadde troen på at du kunne klare oppgaven, når du selv manglet den. Eller en lærer som pushet deg til å gjøre mer og motiverte deg på dager det var tungt og vanskelig. I dag er verdens lærerdag og en viktig dag å hylle lærerne som hver dag går på jobb for våre barn 💙\n\nJeg hadde mange gode lærere da jeg gikk på skolen. En av mine favorittlærere, Reidar Steffensen, var engasjert i både faget og oss elever som var i ferd med å bli ungdommer. Han brukte egne erfaringer og historier for å nå frem til oss, og han ga seg aldri, selv om vi var ufokuserte eller brukte lang tid på å forstå. Han lærte oss om de store sammenhengene, men også regler om byene fra Lillesand til Grimstad (Lille, grimme arne trenger ris – Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Risør).\n\nLærere er rett og slett den viktigste faktoren for en god skole og elevers mestring og læringsglede. Lærere gjør en enormt viktig jobb, ikke bare for den enkelte elev de hilser velkommen hver morgen, men også viktig for samfunnet. Lærere skaper gode faglige og sosiale læringsarenaer for barn.\n\nEt av Høyres viktigste løfter denne valgkampen var flere kvalifiserte lærere i norske klasserom. Vi vet at en god lærer er det viktigste for å gi alle barn og unge en god utdanning. Derfor må vi både stille krav om lærerutdanning samtidig som vi gir gode muligheter til videreutdanning og faglig fordypning, og karriereveier for lærerne i klasserommet.\n\nHøyre i regjering løftet statusen og forventningene til læreryrket, det ble nesten 5000 flere lærerårsverk og færre elever per lærer. Dette var viktige satsinger som har gjort norsk skole bedre, og bidro til at rekordmange elever nå fullfører videregående opplæring. \n\nTusen takk til alle lærere for jobben dere gjør. Høyre lover å fortsette å satse på dere. Jeg vil benytte anledningen til å takke hver og en av dere som mandag til fredag står i klasserommet og underviser fremtidens fagarbeidere, lærere, psykologer, leger, eller som Reidar, Norges fremtidige finansminister. Lite visste han!\n\nGratulerer med dagen til alle lærere. Dere gir våre barn og unge mestring, motivasjon og læringsglede!