Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Høyre kjefter på regjeringen for at de ikke innfører EUS hodeløse energi- og klimapolitikk fort nok. \n\nSelv om Høyre vanligvis ikke evner å mobilisere et gram kritisk sans mot alt EU kommer med, så tar dette kaken. \n\nEUs klima- og energipolitikk er en av hovedårsakene til uføret Europa og Norge står i hva gjelder høye priser, knapphet på innsatsfaktorer, kostbare avgifter og høye drivstoffpriser, mangel på regulerbar kraft, og energiavhengighet av diktaturer. EU landene har lagt ned egen kraftproduksjon, egen olje- og gass produksjon og gjort seg avhengig av despoter for energi, mineraler og metaller. Ledestjernen Tyskland er kroneksempelet på håpløs energi- og klimapolitikk, noe som har gitt de et karbonfotavtrykk pr kwt på 500g, mens Frankrike som har gått mer fornuftig vei med kjernekraft, ligger på 80 g CO2/kwt. Norge har rundt 35 g allerede. Men vi skal innføre EUs "glimrende" skylapp-politikk, avgifter og annet tull fortest mulig i følge Høyre.\n\nKonservative Høyre er saga blott, den nye drakten er KlimaHøyre.\n\nHvis du ønsker fornuftig energi og klimapolitikk og mer nasjonal kontroll over energipolitikken, da er valget ditt FRP!

Postet:
2023-10-05 10:55:26

Delt innhold:
Høyre kjefter på regjeringen for at de ikke innfører EUS hodeløse energi- og klimapolitikk fort nok. \n\nSelv om Høyre vanligvis ikke evner å mobilisere et gram kritisk sans mot alt EU kommer med, så tar dette kaken. \n\nEUs klima- og energipolitikk er en av hovedårsakene til uføret Europa og Norge står i hva gjelder høye priser, knapphet på innsatsfaktorer, kostbare avgifter og høye drivstoffpriser, mangel på regulerbar kraft, og energiavhengighet av diktaturer. EU landene har lagt ned egen kraftproduksjon, egen olje- og gass produksjon og gjort seg avhengig av despoter for energi, mineraler og metaller. Ledestjernen Tyskland er kroneksempelet på håpløs energi- og klimapolitikk, noe som har gitt de et karbonfotavtrykk pr kwt på 500g, mens Frankrike som har gått mer fornuftig vei med kjernekraft, ligger på 80 g CO2/kwt. Norge har rundt 35 g allerede. Men vi skal innføre EUs "glimrende" skylapp-politikk, avgifter og annet tull fortest mulig i følge Høyre.\n\nKonservative Høyre er saga blott, den nye drakten er KlimaHøyre.\n\nHvis du ønsker fornuftig energi og klimapolitikk og mer nasjonal kontroll over energipolitikken, da er valget ditt FRP!