Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Åpenhet er et avgjørende premiss for et liberalt demokrati. Innsyn, sterke institusjoner, en fri uavhengig presse og frivillige organisasjoner gjør oss sterke i kampen mot kameraderi, maktmisbruk og korrupsjon.\n\nHabilitessakene vi har sett i sommer rokker ved tilliten til hele det politiske systemet. Svekkes denne tilliten, så svekkes demokratiet. Venstre er klar på at vi trenger mer åpenhet, ikke mindre. \n\nDerfor foreslår Venstre i dag ni forslag for mer åpenhet i politiske prosesser. Blant annet lobbyregister på Stortinget som Venstre, som foreslått tidligere. Den gang stemte de store partiene det ned. Nå håper jeg de ser hvor nødvendig dette er for åpenheten og tilliten til politikerne.\n\nVenstre foreslår blant annet: \n💚 Lobbyregister på Stortinget\n💚 Styrke klagemuligheter om man får avslag på innsynssøknad \n💚 Opprette et uavhengig klageorgan for innsynssaker \n💚 Innføre sanksjoner for brudd på offentlighetsloven \n💚 Innføre et oppdatert aksjonærregister i sanntid\n\nFordi veien til tillit, er mer åpenhet.

Postet:
2023-10-04 17:56:29

Delt innhold:
Åpenhet er et avgjørende premiss for et liberalt demokrati. Innsyn, sterke institusjoner, en fri uavhengig presse og frivillige organisasjoner gjør oss sterke i kampen mot kameraderi, maktmisbruk og korrupsjon.\n\nHabilitessakene vi har sett i sommer rokker ved tilliten til hele det politiske systemet. Svekkes denne tilliten, så svekkes demokratiet. Venstre er klar på at vi trenger mer åpenhet, ikke mindre. \n\nDerfor foreslår Venstre i dag ni forslag for mer åpenhet i politiske prosesser. Blant annet lobbyregister på Stortinget som Venstre, som foreslått tidligere. Den gang stemte de store partiene det ned. Nå håper jeg de ser hvor nødvendig dette er for åpenheten og tilliten til politikerne.\n\nVenstre foreslår blant annet: \n💚 Lobbyregister på Stortinget\n💚 Styrke klagemuligheter om man får avslag på innsynssøknad \n💚 Opprette et uavhengig klageorgan for innsynssaker \n💚 Innføre sanksjoner for brudd på offentlighetsloven \n💚 Innføre et oppdatert aksjonærregister i sanntid\n\nFordi veien til tillit, er mer åpenhet.