Person / Aktør:
Venstre

Innlegg:
Har du? \n\nHabilitessakene vi har sett i sommer rokker ved tilliten til hele det politiske systemet. Svekkes denne tilliten, så svekkes demokratiet. Vi står midt i en tillitskrise. Og veien til tillit, er mer åpenhet.\n\nDerfor åpner vi stortingssesjonens første dag med å legge inn et omfattende forslag for mer åpenhet i politiske prosesser.

Postet:
2023-10-04 18:01:52