Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Gratulerer med dagen til alle lærere! 💪📚 \n\nDyktige lærere er det viktigste for å sikre opplæring av god kvalitet på alle skoler i hele landet. Derfor vil vi:\n🍎 Vi vil motvirke frafallet fra læreryrket, blant annet gjennom mer variert praksis i lærerutdanningen. Lærerstudenter bør få erfaring med alle deler av læreryrket gjennom skoleåret. \n🍎 Nyutdannede lærere må få nødvendig oppfølging og veiledning i starten av karrieren. \n🍎 Vi vil se flere lærere med ulik fagbakgrunn, og vi vil sikre at eleven har kvalifiserte lærere i all undervisning. \n🍎 Vi vil gi flere lærere det kompetansepåfyllet de trenger, helt fra barnehagelærere og grunnskolelærere til lektorene på videregående skole.

Postet:
2023-10-05 08:30:00

Delt innhold:
Gratulerer med dagen til alle lærere! 💪📚 \n\nDyktige lærere er det viktigste for å sikre opplæring av god kvalitet på alle skoler i hele landet. Derfor vil vi:\n🍎 Vi vil motvirke frafallet fra læreryrket, blant annet gjennom mer variert praksis i lærerutdanningen. Lærerstudenter bør få erfaring med alle deler av læreryrket gjennom skoleåret. \n🍎 Nyutdannede lærere må få nødvendig oppfølging og veiledning i starten av karrieren. \n🍎 Vi vil se flere lærere med ulik fagbakgrunn, og vi vil sikre at eleven har kvalifiserte lærere i all undervisning. \n🍎 Vi vil gi flere lærere det kompetansepåfyllet de trenger, helt fra barnehagelærere og grunnskolelærere til lektorene på videregående skole.