Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Som forventet forsøker klimalobbyen å diskreditere og kansellere forskerne fra SSB. De kom med et forskningsnotat til videre arbeid hvor resultatet reiser alvorlig tvil om klimamodellenes evne til å skille effekten av menneskeskapte klimagassutslipp fra effekter som skyldes naturlige faktorer.\n\nDe fulgte altså ikke oppskriften og planen om stadige rop om umiddelbar krise og rop om flere og mer kostbare tiltak mot klimaendringene, men kom med en brannfakkel som stiller klimalobbyens argumenter i tvil.\n\nSlikt gjør man ikke ustraffet. \nOg når de ikke kan komme med saklige motargumenter, så forsøker man å kansellere forskningen man ikke liker.\n\nBeskyldninger om manipulering av data og manglende fagfellevurderinger fremmes, men faller på steingrunn da det er usant. \n\nBra motsvar fra en av SSB forskerne i dagens Aftenposten i link under.\n\nDet er overtydelig at alskens organisasjoner som får penger over statsbudsjettet for å skrike om klimakrise og stadig kreve mer penger, mer avgifter og mer forbud, bør fjernes fra budsjettet og en sannferdig, faktuell klimadebatt fritt for aktivisme, endelig ønskes velkommen. Det er på høy tid!

Postet:
2023-10-04 16:07:50

Delt innhold:
Dette er ikke en verdiløs analyse
Beskyldningen er meningsløs.