Person / Aktør:
Jon-Ivar Nygård
Jon-Ivar Nygård
Parti: AP

Innlegg:
Som tidligere varslet, foreslår regjeringen nå å etablere en midlertidig støtteordning for godstogselskap som ikke kan frakte gods på Dovrebanen i perioden strekningen er stengt for trafikk. Regjeringen ønsker å frakte mer gods på jernbanen. Da er det viktig å sikre den økonomiske bærekraften for togoperatørene fram til Dovrebanen åpner igjen

Postet:
2023-10-03 07:37:21

Delt innhold:
Dovrebanen: Foreslår mellombels støtteordning for godstogselskap som er råka etter brukollapsen ved Ringebu
– Den økonomiske situasjonen er kritisk for fleire aktørar i bransjen etter at jernbanebrua over Lågen i Ringebu kollapsa. Som tidlegare varsla, foreslår regjeringa no overfor Stortinget å etablere ei mellombels støtteordning for godstogselskap som ikk...