Person / Aktør:
Jon-Ivar Nygård
Jon-Ivar Nygård
Parti: AP

Innlegg:
I gjeldende vegtrafikklov har sjåføren alene ansvaret for å sikre at kjøretøyet er forsvarlig og forskriftsmessig lastet, men nå vil vi gjøre transportforetakene medansvarlige. Dette handler om trafikksikkerhet, men også om å fremme et mer seriøst arbeidsliv i transportsektoren.

Postet:
2023-10-02 15:31:09

Delt innhold:
I gjeldende vegtrafikklov har sjåføren alene ansvaret for å sikre at kjøretøyet er forsvarlig og forskriftsmessig lastet, men nå vil vi gjøre transportforetakene medansvarlige. Dette handler om trafikksikkerhet, men også om å fremme et mer seriøst arbeidsliv i transportsektoren.