Person / Aktør:
Jon-Ivar Nygård
Jon-Ivar Nygård
Parti: AP

Innlegg:
I dag mottok jeg konseptvalgutredning (kvu) for framtidig transportbehov i Nord-Norge og kvu for Nord-Norgebanen. Det er gjort et grundig og omfattende arbeid som nå skal på høring og kvalitetssikring før regjeringen skal ta stilling til hvilke løsninger vi skal gå videre med.

Postet:
2023-09-27 22:25:44

Delt innhold:
Samferdselsministeren har mottatt to utredninger om utvikling av transportsystemet i Nord-Norge
– Regjeringen vil utvikle Nord-Norge for fremtiden, og gode løsninger for transport er grunnleggende. Konseptvalgutredningene om transportløsninger i Nord-Norge og Nord-Norgebanen gir innsikt i behov, kostnader og samfunnsnytte, og hvilke virkninger ul...