Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Ungdomskriminalitet er et økende problem i alle de store byene, spesielt i hovedstaden.\n\n– Vi kan ikke stå å se på at barn og unge rekrutteres til kriminelle miljøer, sier Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson i Høyre.\n\nHøyre mener vi trenger en helt annen systematikk i arbeidet for å få ned ungdomskriminaliteten. Derfor foreslår vi ni konkrete lokale og nasjonale tiltak, blant disse er strengere oppfølging av foreldrene, endring av taushetsplikten og hurtigdomstol for unge kriminelle. \n\nEnig?\n\nLes Høyres tiltak her: https://hoyre.no/2023/09/10/hoyres-tiltak-mot-ungdomskriminalitet/

Postet:
2023-09-26 12:46:32

Delt innhold:
Ungdomskriminalitet er et økende problem i alle de store byene, spesielt i hovedstaden.\n\n– Vi kan ikke stå å se på at barn og unge rekrutteres til kriminelle miljøer, sier Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson i Høyre.\n\nHøyre mener vi trenger en helt annen systematikk i arbeidet for å få ned ungdomskriminaliteten. Derfor foreslår vi ni konkrete lokale og nasjonale tiltak, blant disse er strengere oppfølging av foreldrene, endring av taushetsplikten og hurtigdomstol for unge kriminelle. \n\nEnig?\n\nLes Høyres tiltak her: https://hoyre.no/2023/09/10/hoyres-tiltak-mot-ungdomskriminalitet/