Person / Aktør:
Marianne Sivertsen Næss
Marianne Sivertsen Næss
Parti: AP

Innlegg:
I Hammerfest har vi virkelig fått oppleve hvilken betydning olje-og gass næringen har for arbeidsplasser, vekst og utvikling. I tiden før 2002, da Stortinget fattet vedtak om utbygging av Snøhvitfeltet, opplevde kommunen befolkningsnedgang, fraflytting og pessimisme. I 2002 snudde alt, til befolkningsvekst (+1500 nye innbyggere tiåret etter), optimisme og kjærkomne inntekter til kommunen, som nå kunne investere i nye skoler, barnehager, kulturhus og omsorgssenter (for å nevne noe). \n\nNå står vi ovenfor nye muligheter. En ny næring som kan ta energinasjon Norge videre, og som kan bidra til arbeidsplasser og vekst. Etterhvert også gi inntekter til vår felles velferd. \n\nHar skrevet et leserinnlegg om hvorfor nord må med fra start. Men også hvilke hensyn som må tas, og jeg tenker da særlig på fiskeri og miljø.

Postet:
2023-09-23 10:04:02

Delt innhold:
Havvind i nord
Nord-Norge skal være med på havvindsatsingen. Vi er flere som skal sørge for det.