Person / Aktør:
Marian Hussein
Marian Hussein
Parti: SV

Innlegg:
En uke siden stemmefristen gikk ut og vi i SV har gått flere nye folkevalgte og et historisk godt valgresultat ❤️💚\n\nVi har ingen laurbær å hvile på 🌿\n\nSVs helsefraksjonen er i gang og har viktige møter med ulike organisasjoner før det 168 Storting samles om 2 uker. \nBilde 1 med Iren Luther leder av fagforbundets yrkesseksjon for helse og sosial. En viktig alliert i kampen for økt bemanning, fagarbeiderløft og for heltid.\nBilde 2 Heming Olsen-Bergem president i den norske tannlegeforening. Viktig samarbeidspartner for å rulle ut en tannhelsereform som skal likestille tannhelsetjenesten med resten av helsetjenesten i Norge. \n\n📷 er tatt i Eidsvollsgalleriet et av de vakreste rommene i Stortinget.

Postet:
2023-09-18 22:24:46

Delt innhold:
Photos from Marian Hussein's post