Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
👎 Dette er utfallet av dårlig regulering: noen kan se sitt snitt i en tid med prisøkning til å øke prisene ytterligere for å ta ut mer i profitt.\n\n🧑‍⚖️ SV foreslo i vinter å ta i bruk lovverket som gjør det mulig å gripe inn ved urimelig prissetting. Det ville ikke regjeringa da. Det er helt tydelig at vi må ha en langt bedre og mer rettferdig markeds- og prisregulering enn hva vi har i dag!

Postet:
2023-09-18 13:09:06

Delt innhold:
Næringslivet vil tjene mer. Derfor er handlekurven blitt dyrere.
Næringslivet har det siste året skrudd opp prisene mer enn kostnadsveksten skulle tilsi, viser SSB-beregninger.