Person / Aktør:
Masud Gharahkhani
Masud Gharahkhani
Parti: AP

Innlegg:
Demokrati og tillit. To verdier vårt land er bygget på. Vi har nettopp gjennomført et demokratisk valg i Norge. Skal demokratiet funke, må folk delta ved valg, og se viktigheten av dette. Det er urovekkende når valgdeltakelsen går tilbake ved årets valg. Det er noe vi som storsamfunn, og spesielt i det politiske miljøet, må ta på alvor. Tillit er limet i det norske samfunnet. Tillit kan ikke bare være et ord vi bruker i festtaler. Vi har en stor jobb å gjøre.

Postet:
2023-09-18 07:31:21

Delt innhold:
Demokrati og tillit. To verdier vårt land er bygget på. Vi har nettopp gjennomført et demokratisk valg i Norge. Skal demokratiet funke, må folk delta ved valg, og se viktigheten av dette. Det er urovekkende når valgdeltakelsen går tilbake ved årets valg. Det er noe vi som storsamfunn, og spesielt i det politiske miljøet, må ta på alvor. Tillit er limet i det norske samfunnet. Tillit kan ikke bare være et ord vi bruker i festtaler. Vi har en stor jobb å gjøre.