Person / Aktør:
Masud Gharahkhani
Masud Gharahkhani
Parti: AP

Innlegg:
Det er noe vi som storsamfunn, og spesielt i det politiske miljøet, må ta på alvor. Tillit er limet i det norske samfunnet. Tillit kan ikke bare være et ord vi bruker i festtaler. Vi har en stor jobb å gjøre. 2/2

Postet:
2023-09-18 07:39:13