Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
🏘️ Når vi bygger ut byene våre så er vi nødt til å legge til rette for gode boliger, bomiljø og nabolag.\n\n👩‍💼 Den jobben må våre folkevalgte og det offentlige ta en større rolle i. For å få til et variert og godt tilbud som favner om alle, så må vi regulere utbyggerne i større grad. Da er ikke 17 kvm bokser veien å gå.\n\n💰 Det er ingen stor hemmelighet at utbyggere ofte går for flest mulig leiligheter på minst mulig plass, fordi dette slik markedet er i dag gir maksimal profitt. \n\n🏗️ Nå ser vi og en nedgang i nye boligprosjekter, men om det offentlige bestiller flere boliger som kan selges rimeligere til de som sliter med å etablere seg, så vil også flere byggeprosjekter kunne realiseres. \n\n❤️ Det er på tide å bygge opp et sunnere boligmarked!\n\n#polkvart

Emneknagger:

Postet:
2023-09-15 12:09:57