Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Ungdomsvolden blir stadig grovere, mer hensynsløs og mer grenseløs. \n\nUngdommene som banker opp og ødelegger andres liv opplever få eller ingen konsekvenser, mens ofrene og lokalsamfunnene blir etterlatt til seg selv. Det er fullstendig uakseptabelt, og kan ikke få fortsette. Vold og annen kriminalitet må få konsekvenser. \nRettighetene til de kriminelle ungdommene er det eneste man hører om. Hva med rettigheten til å gå trygt på gaten, til å ikke leve i frykt, og tillitten til rettssystemet? \nRettighetene til de kriminelle MÅ prioriteres langt under rettighetene til samfunnet og til ofrene, ikke som nå hvor de kriminelle har større rettigheter enn alle andre! \n\nVi leser om utallige ungdom som får ungdomstiden sin ødelagt av gjengangere som får frikort av dumsnille politikere og sosionomer i politi og direktorater som tror at mer av linjen som ikke virker i dag er riktig vei til å løse problemet. Det er det ikke!\n\nDisse folka og de politiske partiene må våkne!!!\n\n-Dulling med kriminelle må stoppes!\n-Kriminell lavalder må senkes!\n-Ungdom som bedriver vold og kriminalitet må stoppes, og fjernes fra gatene før de rekker å gjøre store mengder kriminalitet\n-Ungdomsfengsler og egne spesialskoler må opprettes hvor destruktiv ungdom begrenses\n-Barnevernet og andre instanser må få vesentlig mer hjemler til tvang og annet for å beskytte samfunnet fra destruktiv ungdom\n-Mindreårige kriminelle må fjernes fra miljøet og omsorg overtas av barnevernet, med fokus på samfunnets beste, ikke kun barnets som i dag\n-Fokus på samfunnets beste og ofre må få førsteprioritet. I dag er sosionomgjengen kun opptatt av de kriminelle!\n\nDet er helt utrolig hvor mange unge og lovende venstresiden og sosionom gjengene i flere etater og partier er villig til å ofre i sin tro på at bare man er snill nok med de destruktive ungdommene, så går alt bra.\nUtviklingen vi ser, viser med all tydelighet at det fungerer ikke.\n\nStopp med det som ikke virker nå, og innfør konkrete, strenge regler som håndheves, hvor vold og kriminalitet får konsekvenser for de kriminelle! Og luk slik vekk de destruktive elementene fra gatene våre!

Postet:
2023-09-15 12:05:22

Delt innhold:
Ungdomsvolden blir stadig grovere, mer hensynsløs og mer grenseløs. \n\nUngdommene som banker opp og ødelegger andres liv opplever få eller ingen konsekvenser, mens ofrene og lokalsamfunnene blir etterlatt til seg selv. Det er fullstendig uakseptabelt, og kan ikke få fortsette. Vold og annen kriminalitet må få konsekvenser. \nRettighetene til de kriminelle ungdommene er det eneste man hører om. Hva med rettigheten til å gå trygt på gaten, til å ikke leve i frykt, og tillitten til rettssystemet? \nRettighetene til de kriminelle MÅ prioriteres langt under rettighetene til samfunnet og til ofrene, ikke som nå hvor de kriminelle har større rettigheter enn alle andre! \n\nVi leser om utallige ungdom som får ungdomstiden sin ødelagt av gjengangere som får frikort av dumsnille politikere og sosionomer i politi og direktorater som tror at mer av linjen som ikke virker i dag er riktig vei til å løse problemet. Det er det ikke!\n\nDisse folka og de politiske partiene må våkne!!!\n\n-Dulling med kriminelle må stoppes!\n-Kriminell lavalder må senkes!\n-Ungdom som bedriver vold og kriminalitet må stoppes, og fjernes fra gatene før de rekker å gjøre store mengder kriminalitet\n-Ungdomsfengsler og egne spesialskoler må opprettes hvor destruktiv ungdom begrenses\n-Barnevernet og andre instanser må få vesentlig mer hjemler til tvang og annet for å beskytte samfunnet fra destruktiv ungdom\n-Mindreårige kriminelle må fjernes fra miljøet og omsorg overtas av barnevernet, med fokus på samfunnets beste, ikke kun barnets som i dag\n-Fokus på samfunnets beste og ofre må få førsteprioritet. I dag er sosionomgjengen kun opptatt av de kriminelle!\n\nDet er helt utrolig hvor mange unge og lovende venstresiden og sosionom gjengene i flere etater og partier er villig til å ofre i sin tro på at bare man er snill nok med de destruktive ungdommene, så går alt bra.\nUtviklingen vi ser, viser med all tydelighet at det fungerer ikke.\n\nStopp med det som ikke virker nå, og innfør konkrete, strenge regler som håndheves, hvor vold og kriminalitet får konsekvenser for de kriminelle! Og luk slik vekk de destruktive elementene fra gatene våre!