Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
✊🚩 Norge trenger en tydelig og samlet venstreside!\n\nDet har blitt klart i denne valgkampen. Når vi er i en usikker tid, leter folk etter løsninger, eller partier, som framstår sikre.\n\n🤝 Derfor vil SV være en trygg og sikker havn i den blågrå vinden, og vi vil fortsette å levere konkret sosial, rettferdig og omfordelende politikk. Vi vil fortsette kampen for en med rødgrønn framtid, og vi inviterer resten av venstresiden med oss. \n\n❤️ Om folk føler avmakt må vi gi de verktøyene til å ta makta tilbake. Det gjør vi best gjennom samarbeid. Vi håper du vil bli med i kampen!

Postet:
2023-09-12 15:24:15

Delt innhold:
En klar og samlet venstreside