Person / Aktør:
Geir Pollestad - Senterpartiet
Geir Pollestad - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
På måndag er det valg. Resultatet har stor betydning for landbruket og matproduksjon i Norge. \n\nMange parti er opptekne av landbruk og mat i valgkampen - dessverre er det for mange partier som gløymer dette etter valget. \n\nEg skal ikkje no seie kven du skal stemme på, men vil du skal velge eit parti som: \n\n🍀 vil satse på beredskap.\n🍀 vil ha et sterkt vern av matjorda.\n🍀 vil øke bondens inntekt.\n🍀 vil øke sjølforsyningen av mat.\n🍀 vil ha en rovdyrpolitikk som sikrer beitedyrene og dyrevelferden. \n🍀 vil støtte opp om jordbruksforhandlingene. \n🍀 vil vil ha et landbruk i hele landet. \n🍀 vil bruke gras- og beiteressursene våre til å produsere kjøtt. \n🍀 vil øke matprodusentenes makt i møte med dagligvarekjedene. \n🍀 vil ha beredskapslager av korn. \n\nEg er trygg på at du i kommunen og fylket ditt finn eit parti som leverer 10 av 10 her.\n\nSom Landbruks- og matminister vil eg oppfordre deg til å ha mat i tankene når du stemmer.

Postet:
2023-09-09 22:24:37

Delt innhold:
På måndag er det valg. Resultatet har stor betydning for landbruket og matproduksjon i Norge. \n\nMange parti er opptekne av landbruk og mat i valgkampen - dessverre er det for mange partier som gløymer dette etter valget. \n\nEg skal ikkje no seie kven du skal stemme på, men vil du skal velge eit parti som: \n\n🍀 vil satse på beredskap.\n🍀 vil ha et sterkt vern av matjorda.\n🍀 vil øke bondens inntekt.\n🍀 vil øke sjølforsyningen av mat.\n🍀 vil ha en rovdyrpolitikk som sikrer beitedyrene og dyrevelferden. \n🍀 vil støtte opp om jordbruksforhandlingene. \n🍀 vil vil ha et landbruk i hele landet. \n🍀 vil bruke gras- og beiteressursene våre til å produsere kjøtt. \n🍀 vil øke matprodusentenes makt i møte med dagligvarekjedene. \n🍀 vil ha beredskapslager av korn. \n\nEg er trygg på at du i kommunen og fylket ditt finn eit parti som leverer 10 av 10 her.\n\nSom Landbruks- og matminister vil eg oppfordre deg til å ha mat i tankene når du stemmer.