Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Vi vil gi 8 milliarder kroner til en støtteordning for kommuner som ønsker å utvide, ombygge eller rehabilitere eksisterende skoleareal, nye tilbygg eller utstyr som krever større investeringer 👋 Ordningen har en total ramme på 8 milliarder, som etter planen fases inn med 1 milliard hvert år til 2031 🌹

Postet:
2023-09-08 10:10:48

Delt innhold:
Vi vil gi 8 milliarder kroner til en støtteordning for kommuner som ønsker å utvide, ombygge eller rehabilitere eksisterende skoleareal, nye tilbygg eller utstyr som krever større investeringer 👋 Ordningen har en total ramme på 8 milliarder, som etter planen fases inn med 1 milliard hvert år til 2031 🌹