Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Ærlig talt! Høyre kommuner over hele landet går til valg på tettere samarbeid mellom offentlig og privat omsorgstjenester. Det er fordi vi mener trygghet og kvalitet i eldreomsorgen er viktig. Samarbeid med private løser ikke alle utfordringene i eldreomsorgen, men det bidrar til at den som trenger hjelp kan få mer valgfrihet, at det blir et større mangfold i tjenesten og konkurranse om å levere best mulig kvalitet for brukerne.\nSett deg godt til rette, for denne videoen med Tone Trøen, må du se og høre. Hun er lei av løgnene venstresiden sprer om Høyres politikk.

Postet:
2023-09-08 15:04:32

Delt innhold:
Ærlig talt - Tone har sett seg lei på venstresidens løgner om Høyres politikk