Person / Aktør:
Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner
Parti: H

Innlegg:
Helt utrolig at regjeringen dropper det viktigste initiativet for å sikre klart lovspråk.

Postet:
2023-09-08 16:00:50

Delt innhold:
Jussdekan Ragnhild Hennum er «svært overrasket» over oppsigelsen og ber departementet revurdere avgjørelsen.