Person / Aktør:
Marian Hussein
Marian Hussein
Parti: SV

Innlegg:
Alle som har hatt barn i barneskole alder veit hvordan lekser spiser opp den lille tiden man har sammen som familie fra man henter fra SFO/ AKS til barnet legger seg.\n\nI veldig mange familier er også tiden til lekser så viktig at det også ofte er en barriere mot deltakelse i idrett og annen aktivitet.

Postet:
2023-09-07 16:18:43

Delt innhold:
Her er planen vår for leksefri norm på 1.-4. trinn i Oslo!\n\nVi mener leksene bør gjøres på skolen med lærer til stede. Det gir best læring, utjevner sosiale forskjeller, gir mindre leksestress og mer tid til familie, lek og fritidsaktiviteter.\n\nI Klassekampen i dag legger vi fram vår plan for å innføre leksefri for de minste i Oslo:\n- Alle skoler innfører leksefri norm fra høsten 2025. Målet er å fremme læring og lærelyst og skjerme barnas og familienes fritid gjennom en kraftig reduksjon av obligatoriske hjemmeoppgaver.\n- Skoler som ønsker det skal få ekstra støtte fra Utdanningsetaten til å prøve ut leksefri fra 2024. Erfaringene deres kan komme resten av skolene til gode.\n- Normen for leksefri skal utformes i samarbeid med organisasjoner for foreldre, lærere og elever før den innføres på skolene. \n- Norm betyr at det vil være rom for unntak. Det er fortsatt et mål at foreldre leser daglig med egne barn. Det er også rom for frivillige hjemmeoppgaver. Andre unntak kan være aktuelle, det vil bli et tema i involveringen i forkant. \n- Innføringen skal evalueres på en forskningsbasert måte.