Person / Aktør:
Une Bastholm
Une Bastholm
Parti: MDG

Innlegg:
Stem for matsikkerhet!\nVisste du at bare tre prosent av Norge er dyrka mark? Ingen land i Europa har så lite kornjord per innbygger som Norge. Det gjør oss sårbare, særlig i en tid der klimaendringer, tørke og flom truer matforsyningen. På toppen av alt herjer det krig i det som en gang var Europas kornkammer, Ukraina. Likevel bygges det ned flere tusen dekar med åkerlandskap hvert år i Norge. \n\nAlt for mange ordførere fra Ap, Sp og Høyre sier ja til kortsiktige, fristende utbyggingsprosjekter, og regjeringen gjør lite for å bremse utviklingen. På Stortinget jobber MDG for sterkere nasjonalt vern av natur og matjord, men har ennå ikke fått gjennomslag hos de store partiene, heller ikke Senterpartiet. \n\nOm få dager er det kommunevalg, og det er nettopp kommunene som i hovedsak bestemmer om det skal tillates å bygge på matjord og i naturen. Slike saker er faktisk den kampen MDGs lokalpolitikere står i oftest. Noen ganger vinner vi, andre ganger taper vi. \n\n- I Vestby vil Ap og Høyre bygge IKEA-varehus på et jordbruksareal som ville gitt korn til 10 000 brød hvert år. \n- I Asker vil Høyre ofre 30 fotballbaner matjord til boliger, med bl.a. Sp sin støtte. \n- I Tønsberg vil Ap, Høyre og Sp bytte ut matjord med boliger og næringsbygg. \n- På Ringerike, Sørlandet og i Rogaland skal det bygges motorvei gjennom matjord. \n- I Trøndelag jobber Sps fylkesordførerkandidat for å gjøre om 180 fotballbaner med matjord til motorvei, for at vi skal kunne kjøre 110 km/t i stedet for 90. \n- I Stange, forøvrig Trygve Slagsvold Vedums hjemkommune, har Sp stemt for å gjøre om 5 fotballbaner med matjord til næringsområde. Bare MDG stemte imot. \n\nEksemplene finnes i nesten alle kommuner. Firmaene som ønsker å bygge i matjorda er ofte profesjonelle. De allierer seg gjerne med bonden som eier jorda, og de frister kommunens folkevalgte med nye jobber, mer inntekter og vekst. Av og til er de sleipe også. De kan true med å bygge i nabokommunen i stedet for, hvis de ikke får de billige, flate arealene de ønsker seg. De kan stille med advokater for å flekse muskler og gjøre folkevalgte usikre på hva de kan si nei til.\n\nPoenget er dette: Det betyr noe hvem som bestemmer i din kommune! Både for matjorda, for naturen, dyrelivet og klimainnsatsen, har dine lokale representanter stor makt. Folkevalgte står i mange kompliserte saker og dilemmaer, og de utsettes for press. Det som kjennetegner MDGs representanter er generasjonsperspektivet i alt vi gjør. Vi aksepterer ikke å bygge i matjord, natur og friluftsområder bare fordi det er billig eller enkelt.\n\nMatjorda og naturen er nemlig ikke vår. Vi låner. Og vi deler naturen og matjorda med dem som kommer etter oss, og med annet dyre- og planteliv. \n\nGodt valg!

Postet:
2023-09-07 09:02:33

Delt innhold:
Stem for matsikkerhet!\nVisste du at bare tre prosent av Norge er dyrka mark? Ingen land i Europa har så lite kornjord per innbygger som Norge. Det gjør oss sårbare, særlig i en tid der klimaendringer, tørke og flom truer matforsyningen. På toppen av alt herjer det krig i det som en gang var Europas kornkammer, Ukraina. Likevel bygges det ned flere tusen dekar med åkerlandskap hvert år i Norge. \n\nAlt for mange ordførere fra Ap, Sp og Høyre sier ja til kortsiktige, fristende utbyggingsprosjekter, og regjeringen gjør lite for å bremse utviklingen. På Stortinget jobber MDG for sterkere nasjonalt vern av natur og matjord, men har ennå ikke fått gjennomslag hos de store partiene, heller ikke Senterpartiet. \n\nOm få dager er det kommunevalg, og det er nettopp kommunene som i hovedsak bestemmer om det skal tillates å bygge på matjord og i naturen. Slike saker er faktisk den kampen MDGs lokalpolitikere står i oftest. Noen ganger vinner vi, andre ganger taper vi. \n\n- I Vestby vil Ap og Høyre bygge IKEA-varehus på et jordbruksareal som ville gitt korn til 10 000 brød hvert år. \n- I Asker vil Høyre ofre 30 fotballbaner matjord til boliger, med bl.a. Sp sin støtte. \n- I Tønsberg vil Ap, Høyre og Sp bytte ut matjord med boliger og næringsbygg. \n- På Ringerike, Sørlandet og i Rogaland skal det bygges motorvei gjennom matjord. \n- I Trøndelag jobber Sps fylkesordførerkandidat for å gjøre om 180 fotballbaner med matjord til motorvei, for at vi skal kunne kjøre 110 km/t i stedet for 90. \n- I Stange, forøvrig Trygve Slagsvold Vedums hjemkommune, har Sp stemt for å gjøre om 5 fotballbaner med matjord til næringsområde. Bare MDG stemte imot. \n\nEksemplene finnes i nesten alle kommuner. Firmaene som ønsker å bygge i matjorda er ofte profesjonelle. De allierer seg gjerne med bonden som eier jorda, og de frister kommunens folkevalgte med nye jobber, mer inntekter og vekst. Av og til er de sleipe også. De kan true med å bygge i nabokommunen i stedet for, hvis de ikke får de billige, flate arealene de ønsker seg. De kan stille med advokater for å flekse muskler og gjøre folkevalgte usikre på hva de kan si nei til.\n\nPoenget er dette: Det betyr noe hvem som bestemmer i din kommune! Både for matjorda, for naturen, dyrelivet og klimainnsatsen, har dine lokale representanter stor makt. Folkevalgte står i mange kompliserte saker og dilemmaer, og de utsettes for press. Det som kjennetegner MDGs representanter er generasjonsperspektivet i alt vi gjør. Vi aksepterer ikke å bygge i matjord, natur og friluftsområder bare fordi det er billig eller enkelt.\n\nMatjorda og naturen er nemlig ikke vår. Vi låner. Og vi deler naturen og matjorda med dem som kommer etter oss, og med annet dyre- og planteliv. \n\nGodt valg!