Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Fredag 8. september er siste frist for å forhåndsstemme 😊\n\nHøyre lover å kjempe for et samfunn med muligheter for alle. Vi vil ha flere kvalifiserte lærere i skolen, flere faglærte i eldreomsorgen og raskere saksbehandlingstid i kommunene. Og holde summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer nede.\n\nStem Høyre 💙

Postet:
2023-09-07 11:52:56

Delt innhold:
Fredag 8. september er siste frist for å forhåndsstemme 😊\n\nHøyre lover å kjempe for et samfunn med muligheter for alle. Vi vil ha flere kvalifiserte lærere i skolen, flere faglærte i eldreomsorgen og raskere saksbehandlingstid i kommunene. Og holde summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer nede.\n\nStem Høyre 💙