Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
En fersk måling gjennomført av Respons Analyse viser stor støtte til Høyres politikk. Over halvparten av de spurte mener at private aktører også bør kunne drive sykehjem. Venstresiden har kampen mot private i velferden som en av sine aller største fanesaker. De bommer kolossalt hvis de tror at det sårbare eldre og slitne pårørende er opptatt av er hvem som driver sykehjemmet. Det viktigste for Høyre er at kvaliteten i eldreomsorgen er god og at alle får være sjef i eget liv - også i alderdommen.\n\nPrivate kan bidra til mer og bedre velferd. De bidrar til innovasjon, og med kapasitet og beredskap. Det har vi sett både under pandemien og da krigen i Ukraina brøt ut. Og som Erna sier i artikkelen: «Hvis du gjør alt du kan for å bekjempe alle private initiativ fra mandag til lørdag, så kan du ikke forvente at de fortsatt finnes når du trenger de på søndag.\n\nHøyre mener at trygghet, kvalitet og aktivitet er det viktigste i eldreomsorgen. Derfor jobber vi for et samfunn der det offentlige er bærebjelken, og skal ta regningen for folk, uavhengig av om behandlingssenteret, hjemmehjelpen eller sykehjemmet driftes av det offentlige, ideelle eller private.\n\nEnig? Les mer i artikkelen under og husk å stem Høyre! 💙\n\nhttps://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/eJoE8g/maaling-flertall-vil-slippe-til-private-paa-sykehjem

Postet:
2023-09-04 15:28:51

Delt innhold:
En fersk måling gjennomført av Respons Analyse viser stor støtte til Høyres politikk. Over halvparten av de spurte mener at private aktører også bør kunne drive sykehjem. Venstresiden har kampen mot private i velferden som en av sine aller største fanesaker. De bommer kolossalt hvis de tror at det sårbare eldre og slitne pårørende er opptatt av er hvem som driver sykehjemmet. Det viktigste for Høyre er at kvaliteten i eldreomsorgen er god og at alle får være sjef i eget liv - også i alderdommen.\n\nPrivate kan bidra til mer og bedre velferd. De bidrar til innovasjon, og med kapasitet og beredskap. Det har vi sett både under pandemien og da krigen i Ukraina brøt ut. Og som Erna sier i artikkelen: «Hvis du gjør alt du kan for å bekjempe alle private initiativ fra mandag til lørdag, så kan du ikke forvente at de fortsatt finnes når du trenger de på søndag.\n\nHøyre mener at trygghet, kvalitet og aktivitet er det viktigste i eldreomsorgen. Derfor jobber vi for et samfunn der det offentlige er bærebjelken, og skal ta regningen for folk, uavhengig av om behandlingssenteret, hjemmehjelpen eller sykehjemmet driftes av det offentlige, ideelle eller private.\n\nEnig? Les mer i artikkelen under og husk å stem Høyre! 💙\n\nhttps://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/eJoE8g/maaling-flertall-vil-slippe-til-private-paa-sykehjem