Person / Aktør:
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Det hender rett som det er at jeg tenker på det. Om vervet som toppolitiker er såpass annerledes fra en vanlig hverdag, at vi mister noe av den nærheten vi trenger for å være gode folkevalgte. Det handler om lønn, hvem vi omgås, oppdrag og reiser vi er med på. \n\nSelv om det å være politiker er både hardt arbeid, stort ansvar, og ganske blottlagt på alle mulige måter - så er det også et privilegium. Og selv om vi i vår familie har opplevd alvorlig sykdom og uførhet de senere åra, har vi fortsatt en økonomi som gjør hverdagen litt enklere. \n\nI kommunepolitikken er det annerledes. Kun et fåtall er heltidspolitikere. Politikken holder man med på fritida. Det er vanlige folk, ofte med krevende hverdagsliv, som stiller opp for demokratiet. \n\nEn av de som stiller til valg er Bjørn Gunnar Andersen. Han er pappa til to gutter med den alvorlige sykdommen Duchennes muskeldystrofi, og kjent for mange gjennom sønnenes You Tube-kanal. For et drøyt år siden døde Daniel 💔\n\nBjørn Gunnar Andersen er selv ufør etter en ryggoperasjon, men han vil likevel bidra i hjemkommunen sin. Hans erfaringer som pappa og pårørende er så verdifull når vi skal jobbe med velferdstjenestene lokalt. \n\nDerfor håper jeg det er nettopp sånne ting du spør om når du treffer lokalpolitikere på stand. Om avlastningstjenester, om barnehage, om eldreomsorg og det nære. Det er det disse folka vil være med å bestemme over. \n\nTakk for at du stiller til valg for Bamble Arbeiderparti, Bjørn Gunnar. Det er verdifullt 🌹

Postet:
2023-09-03 17:12:21

Delt innhold:
Faren til Daniel og Simen har kjempet mange kamper – nå er han klar for en ny
Hjerteinfarktet kom tre måneder etter at sønnen Daniel døde. Men Norges kanskje mest kjente YouTube-pappa, Bjørn Gunnar Andersen, er ikke ferdig.