Person / Aktør:
Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet
Parti: FRP

Innlegg:
Vi vil prioritere å etablere skoleveier adskilt fra annen trafikk\n\nFremskrittspartiet vil prioritere å etablere skoleveier adskilt fra annen trafikk som har stor betydning for alle trafikanter. For å sørge for at vi får mer bygging av gang- og sykkelveier for pengene som investeres må det etableres enklere standarder for utbygging.\n\n#skolestart #tryggeveier

Emneknagger:

Postet:
2023-09-02 09:00:06