Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
Naturen er selve livsgrunnlaget vårt. Derfor vil Venstre stoppe naturtapet i kommunene. Vi vil stramme inn arealpolitikken for å stoppe nedbygging av biologisk mangfold. Og vi vil restaurere og erstatte natur som er blitt borte. \nNaturen har ingen stemme, men det har du. Stem Venstre for å ta vare på naturen 💚 Les mer: www.venstre.no/natur

Postet:
2023-09-02 18:41:00

Delt innhold:
Naturen er selve livsgrunnlaget vårt. Derfor vil Venstre stoppe naturtapet i kommunene. Vi vil stramme inn arealpolitikken for å stoppe nedbygging av biologisk mangfold. Og vi vil restaurere og erstatte natur som er blitt borte. \nNaturen har ingen stemme, men det har du. Stem Venstre for å ta vare på naturen 💚 Les mer: www.venstre.no/natur