Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
Det biologiske mangfoldet i Oslofjorden dør ut 💔 Vi kan ikke vente med å redde fjorden. \n\nTareskog og ålegras forsvinner, dyrestanden er historisk lav og miljøgifter har gjort fisk og skalldyr farlig å spise. Forsøpling, kloakk, overfiske, avrenning fra landbruket og spyling av båter er blant årsakene 👎\n\nDette er noen av Venstres løsninger for å redde Oslofjorden:\n🐟 Lokale fredningsområder for fisk\n🌊 Flere marine verneområder\n🎣 Sterkere fiskerestriksjoner\n🦀 Forbud mot bunntråling\n🚽 Rense mer avløpsvann og kloakk for nitrogen\n🚜 Redusere avrenning fra landbruket\n🚿 Rense spylevann fra skrogvask av båter\n🚤 Forby tømming av septik for fritidsbåter i havet og tilrettelegge for flere mottaksanlegg\n\nØnsker du en levende Oslofjord for fremtidige generasjoner? Stem Venstre 11. september 💚

Postet:
2023-09-02 07:47:32

Delt innhold:
Det biologiske mangfoldet i Oslofjorden dør ut 💔 Vi kan ikke vente med å redde fjorden. \n\nTareskog og ålegras forsvinner, dyrestanden er historisk lav og miljøgifter har gjort fisk og skalldyr farlig å spise. Forsøpling, kloakk, overfiske, avrenning fra landbruket og spyling av båter er blant årsakene 👎\n\nDette er noen av Venstres løsninger for å redde Oslofjorden:\n🐟 Lokale fredningsområder for fisk\n🌊 Flere marine verneområder\n🎣 Sterkere fiskerestriksjoner\n🦀 Forbud mot bunntråling\n🚽 Rense mer avløpsvann og kloakk for nitrogen\n🚜 Redusere avrenning fra landbruket\n🚿 Rense spylevann fra skrogvask av båter\n🚤 Forby tømming av septik for fritidsbåter i havet og tilrettelegge for flere mottaksanlegg\n\nØnsker du en levende Oslofjord for fremtidige generasjoner? Stem Venstre 11. september 💚