Person / Aktør:
Marian Hussein
Marian Hussein
Parti: SV

Innlegg:
Samhandlingsreformen blei innført i 2012, under de 8 årene med Erna Solbergs regjering fortsatte oppgaveoverføringene til kommunene uten tilstrekkelig økning i midler. \n\nAlle som har jobbet i helsevesnet veit at det er et helt lag som trengs for å få hverdagen til å gå opp. Vi kan ikke løse krisen i helsevesnet med bare sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi trenger Vernepleiere, aktivitører, helsesekretærer, institusjonskokker, vaktmestere, renholdsoperatør, matverter, fysioterapeuter, leger, farmasøyter og andre. \nVi trenger et helt lag som gjør hverdagen lettere for helsepersonell, belastningen må ned og vi må satse mer på en bemanningsnorm og trepartssamarbeid for å løse utfordringene.

Postet:
2023-09-01 13:00:20