Person / Aktør:
Terje Søviknes
Terje Søviknes
Parti: FRP

Innlegg:
FrP tar formelt initiativ til et eldreomsorgsforlik, etter modell av suksessen vi hadde i 2003 med barnehageforliket. \n\nSentralt står direkte statlig finansiering av omsorgstjenestene, samt likebehandling av private og offentlige aktører.\n\nFrP har prøvd på dette tidligere uten at de andre partiene har sluttet seg til. \n\nNå, etter uttalelsene i partilederdebatten på TV2 tirsdag, må vel de andre partiene også være positive til å sette seg rundt forhandlingsbordet? \n\nVåre eldre hadde fortjent det!!!\n\nHva tenker du om initiativet fra FrP?

Postet:
2023-08-31 18:47:28

Delt innhold:
Har invitert til forhandlinger om eldreforlik: - Nå må vi være voksne
Flere partier er positive til å samles om et eldreforlik. Nå har Sylvi Listhaug sendt ut en formell invitasjon til alle partilederne.