Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
❤️‍🩹 Flere eldre opplever i dag å ikke få dekket sine grunnleggende behov. \n\n🧑‍⚕️ For å sikre en mer verdig eldreomsorg, vil SV ha flere helsearbeidere på jobb - i hele, faste stillinger. Når vi ansetter folk i 18,2 % stilling sier det seg selv at det rammer de eldre, som stadig møter nye ansikt. \n\n❤️ Ansetter vi helsearbeidere i hele, faste stillinger kan vi organisere arbeidsdagen på en annen måte. Dette er bra for de ansatte, og det gir trygghet, omsorg og verdighet til våre eldre.\n\n🧓 Du kan leser mer om SVs politikk på eldreomsorg her: sv.no/eldreomsorg\n\nDet har noe å si hvem som styrer.\n\n#StemSV

Emneknagger:

Postet:
2023-08-31 12:29:39