Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Nå trer den nye og forbedra strømstøtteordningen i kraft!💡 Fra 1. september får alle 90 prosent strømstøtte time for time, når strømprisen overstiger 70 øre per kWh. Tidligere slo strømstøtten inn når det månedlige prisgjennomsnittet oversteg 70 øre.

Postet:
2023-09-01 09:34:40

Delt innhold:
Nå trer den nye og forbedra strømstøtteordningen i kraft!💡 Fra 1. september får alle 90 prosent strømstøtte time for time, når strømprisen overstiger 70 øre per kWh. Tidligere slo strømstøtten inn når det månedlige prisgjennomsnittet oversteg 70 øre.