Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
I dag er det 10 dager igjen til valgdagen! Og her får du ti gode grunner til å stemme Venstre 💚\n\nStem Venstre for:\n1. Å kutte klimagassutslipp 💪 Alle lokalsamfunn må bidra i klimadugnaden ved å kutte utslipp der de kan. Våre folkevalgte stiller derfor til valg for å kutte lokale klimagassutslipp.\n\n2. En motiverende skole for elever og lærere ✏️ Vi skal skape en skole som ser alle elever, og som evner å tilby mestring og læringsglede for alle!\n\n3. Å gjøre det enklere å starte nye bedrifter 💡Framtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt, og vi skal få fart på lokalt næringsliv ved å bedre vilkårene for jobbskapere. \n\n4. Å ta vare på naturen 🌳 Vi skal verne, restaurere og sikre det biologiske mangfoldet i naturen – så kommende generasjoner kan nyte den like mye som oss. \n\n5. Barnehagegaranti etter permisjon 🍼 Så du kan få barn når passer deg, uten å måtte følge kommunens kalender. \n\n6. Mer human rusomsorg ❤️‍🩹 Vi skal møte avhengighet med hjelp og behandling framfor straff. \n\n7. Rett til privatliv 📸 Vi skal sikre hver person skal ha kontroll over sine egne data og selv bestemme hvem som skal ha tilgang til dem.\n\n8. Å ta vare på dyra 🐶 Velferd, helse og trygghet er også noe dyrene trenger og det skal vi ivareta.\n\n9. Mer åpenhet i kommunen 🔍 Vi skal gjøre det mer synlig hvordan politikken påvirkes til å ta sine avgjørelse.\n\n10. Grenseløs kjærlighet 🌈 Alle skal føle seg sett og ivaretatt av politiet, ha et godt helsetilbud både psykisk og fysisk, og kunne være åpne om egen identitet på gaten, på jobb og i utelivet. \n\nStem Venstre innen 11. september 💚 Sjekk gjerne ut venstre.no/ti-grunner/ (http://venstre.no/ti-grunner/) for mer info!

Postet:
2023-09-01 09:11:41