Person / Aktør:
Sivert Bjørnstad
Sivert Bjørnstad
Parti: FRP

Innlegg:
Når Huitfeldt ikke har vært på innsidelisten til @Finansdep i forbindelse med saken om lakseskatt, og at det derfor er uproblematisk at Flem har solgt sine lakseaksjer på forsommeren 2022, før forsl. kom, betyr det at lakseskatt ikke var en del av budsjettkonferansen i mars 2022.

Postet:
2023-08-31 17:41:41