Person / Aktør:
Sivert Bjørnstad
Sivert Bjørnstad
Parti: FRP

Innlegg:
@BlockVagle @Finansdep Det kan være en naturlig forklaring, men det er vel fremdeles naturlig å diskutere det i plenum i marskonferansen? Når man skal legge det frem i forbindelse med statsbudsjettet for kommende år - selv om det ikke har proveny?

Postet:
2023-08-31 17:48:46