Person / Aktør:
Siv Mossleth - Senterpartiet
Siv Mossleth - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Et aktivt skogbruk øker opptaket av CO2 🍀

Postet:
2023-08-30 19:18:15

Delt innhold:
Nye markeder må prøves ut for å skape vekst og merverdi for produsenter. Skogen er en stor ressurs som må forvaltes bedre, og derigjennom også øke CO2-bindingen. \n\nSenterpartiet ønsker at våre felles ressurser – som vind- og vannkraft, havressurser, olje og gass, mineraler og metaller, jorda og skogen – er felleskapets eie og skal være under norsk styring. Nordlands naturressurser skal forvaltes slik at de skaper arbeid og velferd for folk i hele Norge. Dette gjøres best med lokal medvirkning og fører til en større bredde i rekruttering av yngre arbeidskraft.\n\nLandbruket er avhengig av at naturen er i balanse, og at belastningen på natur og miljø minimeres. Skog i vekst tar opp CO₂ og en aktiv skogforvaltning med hogst, planting, gjødsling og ungskogpleie gir en betydelig klimagevinst.\n\nNordland Senterparti vil:\n🍀 At skog må forvaltes bedre slik at CO2 opptaket øker.