Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
@obmoe @AlfG86 @SVparti @Raudt @kariekas Per i dag vil vi øke bunnfradraget i formuesskatten fra 1,7 til 2,3 mill. kroner. Vi mener egentlig at dette fortsatt er for lavt og har som mål om å fortsette å øke satsene.

Postet:
2023-08-31 09:14:24