Person / Aktør:
Une Bastholm
Une Bastholm
Parti: MDG

Innlegg:
Mens vi venter på et forbud mot nedbygging av myr, planlegges det storstilt nedbygging av myra i norske kommuner. Arealet med myr som kan gå tapt til asfalt og betong tilsvarer 23 000 fotballbaner! Det er helt uholdbart! \n\nMens noen kommuner bygger i myra si, eller har planer om det, bruker andre store summer på å restaurere sin myr - med statlig støtte. Det er fordi myra er trippelt viktig: Myra er vårt viktigste naturlige flomvern, den binder karbon og bremser dermed klimakrisen, og den er leveområde for viktig biologisk mangfold, insekter, amfibier og fugler. 🌿🐸\n\nMin eget hjemfylke Trøndelag er det verste fylket på denne statistikken over ønsket bygging i myr. Nedbyggingsplanene går på fullstendig på akkord med Naturavtalen som Norge signerte i Montreal for å ta vare på natur, arter og økosystemer. \n\nMange av planene rundt omkring er riktignok gamle og dårlig begrunnet. Men det er ikke alltid en fordel for naturen, heller motsatt. Et eksempel er i Fjerdingbydammen i Rælingen kommune øst for Oslo, hvor Ap ønsker å drenere ei myr for å gi vann til kunstig snøproduksjon. Planene har ligget der lenge, og kunnskapen er utdatert. Det ironiske er at dette er blitt et behov for den lokale skiklubben nettopp på grunn av klimaendringer og færre dager med snø.\n\nTapet av natur i Norge er ute av kontroll. Det gjør at vi mister arter i rekordfart og naturen blir stille og fattig, men det betyr også at vi gjør Norge mer utsatt for ekstremvær. Naturen er vårt beste flomvern! \n\nDet går ikke en uke uten at våre folkevalgte må krangle med ordførere fra Høyre, Ap eller Sp som vil si ja til nye naturinngrep. Noen ganger vinner vi kampen lokalt. Andre ganger taper vi. Lokalpolitikere er under press fra flere kanter, så det betyr mye hvem som sitter og bestemmer rundt omkring i norske kommuner!\n\nLokalvalget nå er derfor helt avgjørende for naturen. Det er også på tide at regjeringen trekker i nødbremsen og krever at alle kommuner går gjennom sine planer på nytt, og slår ring om myr og andre naturområder. Statsforvalterne må få tydelig beskjed om å sørge for at kommunene følger opp planvasken! 💪🏽

Postet:
2023-08-31 06:49:27