Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Arbeidslivskriminaliteten skal bekjempes! Med Norgesmodellen skal vi sikre et enda mer seriøst arbeidsliv👷‍♀️👷\n\nHer er noen av kravene som innføres for bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen fra nyttår:\n🌹 Nye krav til språkferdigheter og informasjonsplikt\n🌹 Obligatorisk tjenestepensjon\n🌹 HMS-kort på byggeplasser\n🌹 All betaling av lønn og annen godtgjørelse skal skje via bank

Postet:
2023-08-30 12:44:32

Delt innhold:
Et enda mer seriøst arbeidsliv!