Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
@pcgjetrang @eivindtraedal Nei, men for å stanse eskaleringen av ekstremvær som kommer med klimaendringene må alle land nå sine klimamål. Vi får færre flomskader de neste årene om regjeringen prioriterer klimatilpasning.

Postet:
2023-08-28 22:00:42