Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Høyre vil at du skal beholde mer av egen inntekt! \n\nLevekostnadene har økt kraftig den siste tiden. Økte matpriser og høyere renter rammer folk over hele Norge. Mange sitter rundt kjøkkenbordet hjemme eller i kantinen på jobben og er bekymret for hvordan denne måneden skal gå opp. \n\nI disse tider sliter mange med å få endene til å møtes. Når innbyggerne snur hver krone, må politikerne gjøre det samme. Derfor er Høyres valgløfte at summen av kommunale avgifter, gebyrer og skatter skal holdes nede. \n\nHøyre mener i motsetning til regjeringspartiene at vi må ha respekt for skattebetalernes penger og vise varsomhet i den offentlige pengebruken. Politiske prioriteringer betyr nemlig noe for innbyggernes lommebok. Statsforvalteren i Agder anslår at avgiftene for vann og avløp til innbyggerne i Søgne og Songdalen vil øke dersom Kristiansand kommune splittes opp. Et annet eksempel på offentlig sløsing er Oslo og Bergen som samlet sett har brukt over 1 milliard på oppkjøp av private barnehager, uten at det har gitt barna bedre barnehager. \n\nFor Høyre sitter det i ryggmargen å jobbe for effektiv kommunal drift som gir lavere kostnader for innbyggerne. Å finne nye løsninger handler om innovasjon, nytekning og samarbeid. Ny teknologi, eller krav til hvordan de ansatte i kommunen samarbeider, er gode eksempler på det. I noen kommuner kan det også være relevant å se på om kommunen kan legge inn litt penger i prosjektene for å senke avgiftene til innbyggerne. Høyres byrådslederkandidat i Oslo har tatt til orde for at kommunens overskudd i 2022 kunne vært brukt for å redusere gjeldsbelastningen til vann- og avløpsetaten, og dermed redusert avgiftene. \n\nI disse dager er det mange av oss som har mottatt og betalt regning for lokal skatter, avgifter og gebyrer. For innbyggerne er det sluttsummen på kassalappen som teller. Et overveldende flertall av Norges kommuner har eiendomsskatt som kan fjernes eller reduseres for å kompensere for at noen avgifter kanskje må opp. På denne måten kan kommunepolitikerne jobbe for å holde den samlede summen nede. \n\nVårt løfte er at Høyre-politikere skal prioritere, og at den vanskelige økonomiske situasjonen mange står i ikke skal bli forverret av politikeres dårlige prioriteringer. Derfor må summen av de kommunale skatter, avgifter og gebyrer holdes nede.

Postet:
2023-08-29 10:48:26

Delt innhold:
Høyre vil at du skal beholde mer av egen inntekt! \n\nLevekostnadene har økt kraftig den siste tiden. Økte matpriser og høyere renter rammer folk over hele Norge. Mange sitter rundt kjøkkenbordet hjemme eller i kantinen på jobben og er bekymret for hvordan denne måneden skal gå opp. \n\nI disse tider sliter mange med å få endene til å møtes. Når innbyggerne snur hver krone, må politikerne gjøre det samme. Derfor er Høyres valgløfte at summen av kommunale avgifter, gebyrer og skatter skal holdes nede. \n\nHøyre mener i motsetning til regjeringspartiene at vi må ha respekt for skattebetalernes penger og vise varsomhet i den offentlige pengebruken. Politiske prioriteringer betyr nemlig noe for innbyggernes lommebok. Statsforvalteren i Agder anslår at avgiftene for vann og avløp til innbyggerne i Søgne og Songdalen vil øke dersom Kristiansand kommune splittes opp. Et annet eksempel på offentlig sløsing er Oslo og Bergen som samlet sett har brukt over 1 milliard på oppkjøp av private barnehager, uten at det har gitt barna bedre barnehager. \n\nFor Høyre sitter det i ryggmargen å jobbe for effektiv kommunal drift som gir lavere kostnader for innbyggerne. Å finne nye løsninger handler om innovasjon, nytekning og samarbeid. Ny teknologi, eller krav til hvordan de ansatte i kommunen samarbeider, er gode eksempler på det. I noen kommuner kan det også være relevant å se på om kommunen kan legge inn litt penger i prosjektene for å senke avgiftene til innbyggerne. Høyres byrådslederkandidat i Oslo har tatt til orde for at kommunens overskudd i 2022 kunne vært brukt for å redusere gjeldsbelastningen til vann- og avløpsetaten, og dermed redusert avgiftene. \n\nI disse dager er det mange av oss som har mottatt og betalt regning for lokal skatter, avgifter og gebyrer. For innbyggerne er det sluttsummen på kassalappen som teller. Et overveldende flertall av Norges kommuner har eiendomsskatt som kan fjernes eller reduseres for å kompensere for at noen avgifter kanskje må opp. På denne måten kan kommunepolitikerne jobbe for å holde den samlede summen nede. \n\nVårt løfte er at Høyre-politikere skal prioritere, og at den vanskelige økonomiske situasjonen mange står i ikke skal bli forverret av politikeres dårlige prioriteringer. Derfor må summen av de kommunale skatter, avgifter og gebyrer holdes nede.