Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
🌞 Store klimakutt krever mer kraft! \n\n🌲 Det har vært billigere å rasere natur, enn å benytte seg av allerede bebyggede områder. Derfor ønsker SV å få solceller på alle offentlige tak. \n\n⚡️ Potensialet for strømproduksjon på bygg i Norge er stort – på ett år kan vi produsere en mengde energi som tilsvarer over tre ganger dagens årsforbruk av strøm i Stor-Oslo, eller 22 ganger årsforbruket i Trondheim kommune!\n\n💚 Dét, er klimatiltak som monner, både for naturen, industrien og klima. Det har noe å si hvem som styrer!\n\n#StemSV

Emneknagger:

Postet:
2023-08-28 16:22:16

Delt innhold:
🌞 Store klimakutt krever mer kraft! \n\n🌲 Det har vært billigere å rasere natur, enn å benytte seg av allerede bebyggede områder. Derfor ønsker SV å få solceller på alle offentlige tak. \n\n⚡️ Potensialet for strømproduksjon på bygg i Norge er stort – på ett år kan vi produsere en mengde energi som tilsvarer over tre ganger dagens årsforbruk av strøm i Stor-Oslo, eller 22 ganger årsforbruket i Trondheim kommune!\n\n💚 Dét, er klimatiltak som monner, både for naturen, industrien og klima. Det har noe å si hvem som styrer!\n\n#StemSV