Person / Aktør:
Silje Hjemdal - Ombudskvinne
Silje Hjemdal - Ombudskvinne
Parti: FRP

Innlegg:
Hvordan vil barneministeren konkret følge opp alvorlige brudd på bistandsplikten til barnevernsbarna og sørge for at lignende ikke skjer i fremtiden?\nFlere private aktører har ledige plasser og kapasitet til å gi gode tilbud. Vil regjeringen handle?

Postet:
2023-08-24 12:30:43

Delt innhold:
Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren
Hvordan vil barneministeren konkret følge opp alvorlige brudd på bistandsplikten til disse barna og sørge for at lignende ikke skjer i fremtiden?