Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Høyre vil at du skal få beholde mer av dine egne penger. Det er viktig for å gi folk større økonomisk trygghet i hverdagen. Derfor vil vi holde summen av kommunale avgifter, skatter og gebyrer nede. Kommunene må slutte å sløse og sende regningen til innbyggerne. I Oslo og Bergen har Ap brukt 1,4 milliarder kroner på å kjøpe opp velfungerende private barnehager. Det er helt unødvendig!

Postet:
2023-08-23 17:09:20

Delt innhold:
Høyre vil at du skal få beholde mer av dine egne penger. Det er viktig for å gi folk større økonomisk trygghet i hverdagen. Derfor vil vi holde summen av kommunale avgifter, skatter og gebyrer nede. Kommunene må slutte å sløse og sende regningen til innbyggerne. I Oslo og Bergen har Ap brukt 1,4 milliarder kroner på å kjøpe opp velfungerende private barnehager. Det er helt unødvendig!