Person / Aktør:
Helge André Njåstad
Helge André Njåstad
Parti: FRP

Innlegg:
Visste du at det meste av mineraler som blir brukt i teknologen vår kjem frå Kina 🇨🇳? Og at Norge 🇳🇴 har store forekomster som den vestlige verden trenger? \n\nDette har me hørt masse og diskutert i dag på 75-års jubileumet til Hustadkalk i Molde i dag. \n\nFrP vil:\n🗻ha økt satsing på utvinning av mineraler og kartlegging av mineralforekomster på havbunnen\n🗻forenkle og strømlinjeforme konsesjonssøknadsprosessen\n🗻gi ett departement ansvar for alle aspekter av mineralnæringen, herunder behandling av søknader\n🗻opprette et statlig kapitalfond med formål om å utvikle mineralnæringen\n🗻arbeide for at virkemiddelapparatet, herunder Enova og Innovasjon Norge, skal åpne sine støtteordninger for mineralnæringen

Postet:
2023-08-23 15:23:16