Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
95% av norske elever går i den offentlige skolen. Det er veldig bra! Men noen elever trenger et annerledes tilbud, kanskje fordi de ikke trives i nærskolen, fordi de vil ha et annet pedagogisk tilbud eller fordi de vil fordype seg i noe de er ekstra interessert i. Da må det være mulig å søke seg til en friskole. Høyre setter eleven før systemet. Vi mener elever og foreldre må få større valgfrihet, ikke mindre. 💙

Postet:
2023-08-22 12:24:25

Delt innhold:
Høyre setter eleven før systemet